Juridisk rådgivning

Udarbejdelse af juridiske dokumenter og kontrakter til fornuftige priser.

 

 

Maria Vejling Vestergaard
Erhvervsjurist, cand.merc.jur.
21303570
Jurist@2vb.dk

Maria

Produkter

Oprettelse af enkeltmandsvirksomhed kr. 500
Oprettelse af Interessentskab kr. 1.500

Selskabsstiftelse

ApS kr. 2.200
Inkl. gebyr til Erhvervsstyrelsen, bekræftelse af selskabskapital og alle nødvendige dokumenter (vedtægter, stiftelsesdokument og ejerbog).

A/S kr. 2.200
Inkl. gebyr til Erhvervsstyrelsen, bekræftelse af selskabskapital og alle nødvendige dokumenter (vedtægter, stiftelsesdokument og ejerbog).


Kontrakter og aftalesæt

Ejeraftale kr. 3.500
En ejeraftale/anpartshaveroverenskomst er en aftale som regulerer ejer- og ledelsesforhold i et selskab. Det er en aftale, som er indgået mellem de respektive kapitalejere. Denne aftale kan derfor laves i et Aktieselskab (A/S), Anpartsselskab (ApS) og et Iværksætterselskab (IVS).

Samarbejdsaftale – samhandelsaftale kr. 1.900
En samarbejdsaftale er en aftale mellem minimum 2 parter, der afklarer rammerne for et samarbejde. Samarbejdsaftalen skal tjene som en forventningsafstemning, der beskriver, hvilke rettigheder og forpligtelser parterne hver især har.

Ansættelseskontrakt kr. 1.900
Det er lovpligtigt for virksomheder og arbejdsgiver at have en skriftlig ansættelseskontrakt med alle medarbejdere, hvis ansættelsesforhold har en varighed på mere end en måned og en gennemsnitlig ugentlige arbejdstid, der overstiger 8 timer.

Influenceraftale kr. 1.900
En influenceraftale regulerer de vigtigste aftalepunkter og vilkår, som er vigtige at få afdækket.

Gældsbrev kr. 1.800
Få udarbejdet et gældsbrev.

Rykker/inkassovarsel kr. 400
Hvis man har penge, der stadig er hos en skyldner, og skyldner endnu ikke har eller nægter at betale, så er det tid til at få lavet et rykkerbrev.

Møde i fogedretten timebasis kr. 1.800 pr. time

Ægtepagt kr. 2.900
En ægtepagt er en skriftlig aftale mellem ægtefæller, hvor ægtefællerne bestemmer, at der ikke skal gælde formuefællesskab (også kendt som delingsformue eller fælleseje), som ellers er udgangspunktet for ægtefæller.

Testamente kr. 2.900
Har man ikke oprettet et testamente, fordeles arven som udgangspunkt efter Arvelovens regler. Ønsker man at sikre, hvordan ens penge fordeles, når man går bort, bør man få lavet et testamente. Det gælder uanset, om man har børn eller ej, og om man er gift eller ugift.